BOAT PEOPLE

Ngày tổ chức:  Thứ bảy – 13-07-2024
Địa điểm: nhà thờ De Goede Rede – Kerkgracht 60 – 1354 AM Almere
 
17:00 Thánh lễ tưởng niệm theo nghi thức công giáo.
18:00 Giải lao – Ăn tối
18:45 Đón tiếp (cho khách đến coi phim)
19:00 – 21:00 Chương trình chiếu phim
21:00 – 23:00 Sinh hoạt văn nghệ quê hương

Ghi Danh Tham Gia Chương Trình Chiếu Phim