CỘNG ĐOÀN

ĐỨC MẸ LA VANG

LỜI NGỎ

Như hạt giống được gieo xuống đất, nó âm thầm trãi qua những biến cố và đến thời gian đã định, nó nẩy mầm trổ cây rồi sinh hoa kết trái. Sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại La Vang không đi ra ngoài mầu nhiệm này, cũng như mầu nhiệm Nhập thế, Nhập thể, Tin mừng và Giáo hội của Chúa Kito.

Trãi qua nhiều gian nan thử thách, sự việc Mẹ hiện ra và Sứ điệp Mẹ trao ban nay đến thời được nghe biết và sùng kính cách rộng rãi hơn, nhờ đó ân sủng, tình yêu của Thiên Chúa muốn ban cho nhân loại qua Mẹ Maria không còn chỉ nằm trong những lời giao hứa nữa mà dần trở thành hiện thực nơi những ai tin, cậy, phó thác và cộng tác.

Mẹ Maria chính là mẫu gương thật sống động và rất cụ thể cho mọi người trong mọi thời đại, hoàn cảnh. Nhờ Mẹ mà mỗi người có thể tìm đến sức mạnh của đức tin, giá trị của đời sống với an bình và yêu thương. Qua Thánh ý của Thiên Chúa, Mẹ đã trở thành chiếc cầu bắc nối từ Thiên Chúa đến nhân loại và từ nhân loại đến Thiên Chúa. 

“Thưa Mẹ, đây là con Mẹ! Hỡi các môn đệ yêu dấu, đây là Mẹ của các con” (Gioan 19, 25-2).

Là Mẹ Chúa Kito và cũng là Mẹ của nhân loại, Mẹ không thể để con cái của mình bị đe doạ, bị đắm chìm trong đau khổ và sự chết nên Mẹ đã đến với các con của Mẹ qua nhiều hình thức, nơi chốn khác nhau như ở Lộ Đức, Fatima, Banneux, LaVang để an ủi, chỉ đường và tìm đến nguồn sống có giá trị thật.

Vâng, Mẹ đến để chuyển mang ân sủng của Thiên Chúa cho nhân loại. Điều này trở thành hiện thực nếu như nhân loại có tâm tình và sẵn sàng đón nhận Mẹ như bà Elisabet trước đây: Thoạt Elisabet nghe lời Maria chào, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng, bà được đầy Thánh Thần và thốt nên: Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến với tôi thế này! Tôi thật có phúc! (Luca 1, 39-45).

Mẹ Maria đã đến với dân tộc Việt Nam ở La Vang, Mẹ đã chuyển ân sủng của Chúa cách riêng đến các Tiền nhân của chúng ta và sứ điệp Thánh thiện yêu thương an ủi. Mẹ LaVang còn tiếp tục đến với chúng ta, đặc biệt đồng hành với các con trong Cộng đoàn của Mẹ tiến bước trên đường Tin, Yêu, Hy vọng, trên đường Thánh hoá chính mình. Sống tinh thần Phúc âm và Sứ điệp LaVang và góp phần xây dựng Gia đình, Giáo hội và Xã hội ngày thêm tốt đẹp.

Trong mầu nhiệm kết hợp với Mẹ LaVang, Bản tin CĐĐMLaVang kính chúc quý vị tràn đầy Thánh ân Chúa và Tình yêu của Mẹ.

Nhóm thực hiện

Sinh hoạt

Sứ điệp

Ca đoàn