THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Thành kính Phân Ưu

Micae Bùi Văn Minh
đã an nghỉ trong Chúa ngày 20-12-2022 tại tư gia Enschede, Hòa Lan


Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang Hoà Lan xin chia buồn cùng quý tang gia, tang quyến 

Xin Chúa nhân từ cho linh hồn Micae Bùi Văn Minh được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

                                                                                                                                              BĐH Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang