Kính mừng lễ Đức Mẹ Mông Triệu Cn 28.08.2023 tại nhà thờ:Sint Martinus, Kerklaan 22, 3828 EB, Hoogland (Amersfoort)

Kính mừng lễ Đức Mẹ Mông Triệu Cn 28.08.2023 tại nhà thờ:Sint Martinus, Kerklaan 22, 3828 EB, Hoogland (Amersfoort) Meer lezen »