THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Pherô Phạm Văn Tách
Đã an nghỉ trong Chúa ngày 30-12-2022 tại nhà Dưỡng lão Huize Rosa, Nijmegen

Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang Hoà Lan xin chia buồn cùng quý tang gia, tang quyến 
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh cả Giuse,  cầu cho linh hồn Pherô Phạm Văn Tách  được sớm hưởng nhan thánh Chúa. Mong cho gia đình mau chóng vượt qua nỗi đau này
                                                                                                           BĐH Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang