THÁNH CA

Lễ Kính Trọng Thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Bổn Mạng Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang
Chúa Nhật 27-08-2023